Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home3/cds/public_html/formact/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home3/cds/public_html/formact/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/cds/public_html/formact/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home3/cds/public_html/formact/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/cds/public_html/formact/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

foto_2_resizeProiectul “FORM ACT – Program de formare activă a studenţilor şi masteranzilor în domeniile ştiinţelor socio-umane, juridice şi economice din regiunea Nord-Est” și-a prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele la finalul perioadei de împlementare.

158 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și orientare în carieră, 150 de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă, două vizite de studiu în Torino – Italia, la Partenerul Transnațional INFOR ELEA, 40 de studenți beneficiari ai vizitelor de studiu, 13 parteneriate încheiate cu isntituții de profil pentru derularea stagiilor de practică, 150 de subvenții acordate participanților înscriși în proiect și o conferință de diseminare bune practici privind privind programele integrate de practică, consiliere și orientare profesională pentru studenți. Acestea sunt rezultatele prezentate de membrii echipei de implementare în cadrul conferinței de presă.

foto_1_resize„Stagiile de practică s-au desfășurat atât în instituții publice cât și private cu un număr de 56 sau 90 de ore conform planului de învățământ, pentru că avem ca obiectiv echivalarea numărului de ore cât și cele de credite. Consider că proiectul și-a atins ținta, obiectivul general a fost îndeplinit, indicatorii au fost depășiți ceea ce ne oferă încredere și pentru viitoarele proiecte. Beenficiile acestui proiect sunt atât materiale, pentru că fiecare student a primit rechizite și cărți de specialitate, cât mai ales profesional, prin aplicarea teoriei la stagiile de practică. Fiecare student, acolo unde a făcut practică, a avut de câșttigat, fie că a fost cabinet de avocatură, firme, fundații, instituții publice, cabinete de psihologie, în funcție de facultate, anul de studiu, de structura grupului și interesul fiecărui student.”, a declarat Ancuța Daniela Tompea, manager proiect.

foto_6_resizeReprezentanții partenerului 2, Development Training Consulting, au mărturisit că proiectul a reprezentat o mare provocare având în vedere perioada scurtă de implementare și volumul mare de lucru. „Activitatea principală a partenerului Devolpement Training Consulting a fost cea de consiliere și orientare profesională. În cadrul acestei activități 158 de studenți, ținta fiind de 150, au beneficiat de servicii specifice, constând atât în sesiuni de consiliere de grup cât și individuală, totalizând șapte ore de consiliere pentru fiecare student/masterand din grupul țintă. Beneficiarii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, au fost învățați cum să se pregătească pentru un interviu de angajare, și-au realizat împreună cu consilierii noștri un CV în format Europass, au învățat cum să-și redacteze o scrisoare de intenție și au fost supuși unor testări psihologice care au avut menirea de a evalua interesele lor profesionale, abiilitățile, competențele. Toate acestea au stat la baza realizării unui profil psihoaptitudinal pentru fiecare student și la întocmirea unui plan individual de carieră”, a completat Livioara Anghel, Director Development Traning Consulting.

foto_9_resizeLa conferință a participat și Carlo Colomba, directorul INFOR ELEA, Italia, partenerul transnațional din cadrul proiectului, prin intermediul platformei IN LIVE, care a catalogat proiectul FORM ACT drept unul de succes și foarte benefic pentru grupul țintă. „Proiectul a fost o supriză pentru că a fost aprobat și implementat într-o perioadă foartă scurtă, dar rezultatele sunt peste așteptările preconizate. Noi, cei de la INFOR ELEA, ne-am ocupat de organizarea vizitelor de studiu, din Torino, pentru cei 40 de studenți și putem să ne declarăm foarte mulțumiți pentru motivația pe care am întâlnit-o la studenții care au venit aici. Noi considerăm că acest tip de formare, e-learning, care include vizite de studiu este foarte important pentru că acești studenți și masteranzi au avut posibilitatea de intra în contact cu colaboratori, consultanți și firme și de a vedea și învăța la fața locului”, a conchis Carlo Colomba.

foto_7_resize foto_5_resizeBeneficiarii direcți ai acestor stagii de practică s-au declarat mulțumiți de experiența acumulată în cadrul proiectului FORM ACT. „Pentru mine, ca student, cel mai important lucru l-a reprezentat organizarea din cadrul proiectului, relațiile dintre partenerii. Studiind în anumite instituții de profil pentru Facultatea de Drept am putut observa cum se poate completa teoria cu practica. Proiectul ne-a arătat nouă, studenților, cum putem fi primii, cum putem fi pregătiți după finalziarea studiilor pentru a ne integra pe piața muncii”, a mărturisit Dinu Sidor, beneficiar al proiectului FORM ACT. „Noi nu am fost simple numere în cadrul acestui proiect, nefiind doar un număr de studenți care să fie prezenți. Am fost persoane pentru echipa de implementare care s-au implicat foarte mult în pregătirea noastră. Am învățat foarte multe lucruri noi în cadrul instituțiilor de practică care ne vor ajuta în munca de specialitate”, a precizat Maria Cristea. „Pentru mine proiectul a însemnat o oportunitate pentru practica pe care am făcut-o, cât și pentru partea de consiliere”, a completat o altă studentă, Diana Socianu.foto_8_resize

Acest eveniment a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO în parteneriat cu INFOR ELEA ITALIA și Development Training Consulting SRL și are ca scop prezentarea rezultatelor și indicatorilor realizați, a exemplelor de bune practici în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

foto_3_resizeProiectul “FORM ACT – Program de formare activă a studenţilor şi masteranzilor în domeniile ştiinţelor socio-umane, juridice şi economice din regiunea Nord-Est” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi este implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T & CO în parteneriat cu INFOR ELEA Italia şi Development Training Consulting SRL și a fost implementat în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2015.

Proiectul a urmărit creşterea relevanţei educaţiei universitare pentru piaţa muncii şi eficientizarea stagiilor de practică pentru un număr de 150 de studenţi şi masteranzi din cadrul facultăţilor cu profil socio-uman, juridic şi economic din regiunea Nord-Est, în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii a acestora.